naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uvodnik
Iz znanosti in stroke

Edvard Mivšek, Borut Pegan Žvokelj, Primož Kete, Tomaž Globokar

663-673

Dejanska raba vodnih zemljišč in zemljiški kataster

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.663-673

Joc Triglav

674-690

Vodna infrastruktura in zemljiški kataster

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.674-690

Edvard Mivšek, Franc Ravnihar, Helena Žnidaršič

691-697

Izdelava zemljiškokatastrskega načrta

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.691-697

Nuša Marolt, Marijana Vugrin

698-712

Razmerje med evidentiranjem in pravnimi režimi na področju voda

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.698-712

Vesna Rijavec

713-724

Lastninska problematika na področju javnega dobrega in v javnem interesu zavarovanih dobrin, predvsem voda

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.713-724

Matija Bogdan Marinček

725-736

Nekaj težav pri hidravličnih analizah poplavnih tokov v zvezi z geodetskimi podlagami

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.725-736

Irena Rejec Brancelj, Urška Kušar, Peter Frantar, Primož Kete, Blaž Barborič, Vesna Dežman Kete, Boštjan Savšek

737-751

Vode v okoljskem informacijskem sistemu

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.737-751

Tina Damjanovič, Dalibor Radovan

752-768

System of thematic maps for water management

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.752-768

Nejc Pogačnik, Sašo Petan, Mojca Sušnik, Janez Polajnar

769-785

Razvoj hidrološkega prognostičnega sistema v sloveniji in dostopnost vodarskih prostorskih podatkov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.769-785

Tatjana Veljanovski, Peter Pehani, Peter Lamovec, Krištof Oštir

786-801

Uporabnost podatkov satelitskega in letalskega daljinskega zaznavanja za opazovanje in kartiranje vodnih površin

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.786-801

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn

802-813

Poplave septembra 2010 – obdelava nemerskih fotografij s fotogrametričnim DMR in lidarskimi podatki

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.802-813

Lidija Globevnik, Dunja Zupan Vrenko

814-825

Pomen geodetskih podatkov pri analizah poplav

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.814-825

Jošt Sodnik, Anja Vrečko, Tomaž Podobnikar, Matjaž Mikoš

826-837

Digitalni modeli reliefa in matematično modeliranje drobirskih tokov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.826-837

Primož Banovec, Matej Cerk, Andrej Cverle

838-845

Upravljanje poplavne ogroženosti kot sestavni del integrirane odpornosti urbanih območij

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.838-845

Božo Koler, Tilen Urbančič, Andrej Vidmar, Lidija Globevnik

846-860

Analiza višin poplavne vode v Ljubljani in na Ljubljanskem barju

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.846-860
Novosti iz stroke
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Izobraževanje in šolstvo
Knjižne novice in simpoziji
Koledar strokovnih prireditev
Novice iz društvene dejavnosti
Oglasi
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC