naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Založniška etika

Založniška etika temelji na priporočilih založnika Elsevier in Smernicah dobre prakse za urednike strokovnih glasil odbora COPE. Objava članka v recenzirani reviji je bistvenega pomena za razvoj trdne in ugledne mreže znanja.

Pri pisanju in objavljanju v Geodetskem vestniku naj se upoštevajo naslednja etična načela:

 • Avtorstvo prispevka: Avtorstvo naj bo omejeno na posameznike, ki so pomembno prispevali k nastanku, zasnovi, izvedbi ali razlagi raziskave. Vedno je treba zagotoviti ustrezno priznanje za delo drugih.
 • Večkratna, odvečna ali vzporedna objava: Avtor ne sme objavljati rokopisov, v katerih je opisana raziskava, ki je bila že objavljena v strokovni reviji ali kot primarna objava. Pri Geodetskem vestniku se za predhodno objavo ne štejejo: objava v obliki izvlečka ali daljšega povzetka, objava v obliki znanstvene teze, objava v obliki elektronskega prednatisa.
 • Izvirnost in plagiatorstvo: Avtorji morajo zagotoviti, da je njihovo delo v celoti izvirno, in če so uporabili delo in/ali navedbe drugih avtorjev, morajo vključiti ustrezne navedbe ali citate.
 • Dostop do podatkov in hramba: Avtorji bodo na zahtevo mogoče morali predložiti neobdelane podatke v zvezi s prispevkom v uredniškem pregledu, pripravljeni morajo biti tudi, da bodo zagotovili javni dostop do takšnih podatkov.
 • Temeljne napake v objavljenih delih: Če avtor odkrije pomembno napako ali netočnost v svojem objavljenem delu, je dolžan o tem nemudoma obvestiti urednika revije ter sodelovati z njim pri preklicu ali popravku prispevka.
 • Razkritje in nasprotje interesov: Vsi prispevki morajo vključevati razkritje vseh razmerij, ki bi lahko povzročila nasprotje interesov.
 • Tveganja, obravnava ljudi ali živali: Če delo vključuje snovi, postopke ali opremo, katerih uporaba prinaša neobičajna tveganja, ali če so obravnavane živali ali ljudje, je treba vključiti izjavo o skladnosti.

Založniška politika:

 • Odgovornost urednika: Glavni in odgovorni urednik sprejema odločitev, kateri rokopisi se objavijo. Takšna odločitev temelji na mnenju področnih urednikov, vključno z uredniškim pregledom, tehničnim pregledom ter mnenjem dveh neodvisnih in anonimnih recenzentov.
 • Korektnost: Glavni in odgovorni urednik ter drugi člani uredniškega odbora ocenjujejo rokopise izključno na podlagi znanstvenega prispevka ali intelektualne vsebine ter ne glede na kakršne koli telesne, družbene ali duševne lastnosti avtorja.
 • Zaupnost: Glavni in odgovorni urednik ter vsi člani uredniškega odbora in drugo osebje ne smejo razkriti nobenih informacij o predloženem rokopisu drugim osebam razen zadevnemu avtorju, recenzentom, drugim svetovalcem v uredništvu in založniku, kot je primerno.
 • Razkritje in nasprotje interesov: Urednik in drugo osebje v uredništvu brez avtorjevega izrecnega pisnega privoljenja ne smejo uporabiti neobjavljenega gradiva, ki so ga dobili v predloženem rokopisu.
Zasebnost

Imena in e-naslovi, posredovani za spletno stran revije, bodo uporabljeni izrecno za navedene namene te revije in ne bodo posredovani za noben drug namen.

Imena, zaposlitev in kontaktni naslovi avtorjev se objavijo skupaj s prispevkom.

Imena recenzentov s podatki o zaposlitvi se objavijo enkrat letno na skupnem seznamu recenzentov za predhodno leto.

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC