naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

System of thematic maps for water management

Sistem tematskih kart za gospodarjenje z vodami

Avtor(ji):

Tina Damjanovič, Dalibor Radovan

Izvleček:

Tematske karte imajo pomembno vlogo pri razumevanju lastnosti in dinamike voda, pregledu nad stanjem voda in vodne infrastrukture ter opozarjanju pred pojavom izrednih stanj. Za gospodarjenje z vodami je potrebnih veliko kart, ki morajo biti zaradi zagotavljanja primerne kakovosti, usklajenosti, ažurnosti in pokritosti območij obravnavane celostno. Zato je predlagana uvedba sistema tematskih kart za gospodarjenje z vodami v obliki spletnega portala, s katerim se skušajo izpolniti zahteve upravljavcev in zakonodaje s področja voda ter prostorskih informacij. V konceptu sistema tematskih kart za gospodarjenje z vodami je določena vsebinska sestava sistema, načela, ki jih mora sistem izpolnjevati, predlagana je uporaba sodobnih oblik kart ter ekonomičnost sistema z uvedbo skupnega redakcijskega načrta, tiskanja na zahtevo in uporabo odprtokodnih rešitev. Po proučitvi področja obravnave in aktualne zakonodaje je nastal obširen seznam kart. Sistem tematskih kart za gospodarjenje z vodami skuša vzpostaviti red na področju prikazov prostorskih podatkov, povezanih z vodami, spodbuditi sodelovanje udeležencev v procesu upravljanja voda in v sam proces pridobivanja ter kontrole prostorskih podatkov vključiti tudi javnost.

Ključne besede:

sistem tematskih kart, gospodarjenje z vodami, poplavne karte, redakcijski načrt, kolaborativne karte, spletne karte

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.752-768

Citation:

Tina Damjanovič, Dalibor Radovan (2012). System of thematic maps for water management. | Sistem tematskih kart za gospodarjenje z vodami. Geodetski vestnik, 56 (4), 752-768. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.752-768

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC