naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Izdelava zemljiškokatastrskega načrta

Land cadastre plan making

Avtor(ji):

Edvard Mivšek, Franc Ravnihar, Helena Žnidaršič

Izvleček:

Zemljiškokatastrski prikaz (ZKP) je grafični prikaz vseh parcel in parcelnih številk v Sloveniji. Po opredelitvi je to slika oblike in medsebojne lege parcel. Položajna natančnost ZKP je zelo različna in je na nekaterih območjih celo zelo slaba. Težave s položajno natančnostjo odpravlja zemljiškokatastrski načrt (ZKN), ki je izdelan na podlagi kakovostnih podatkov, pridobljenih v postopkih vzdrževanja zemljiškega katastra. V prispevku so predstavljeni viri podatkov za izdelavo ZKN, metoda izdelave ZKN za posamezne tipe podatkovnih virov, kakovost izdelka, zagotovljen način vzdrževanja ZKN, praktična dostopnost in možnost širše uporabe ZKN.

Ključne besede:

zemljiški kataster, zemljiškokatastrski prikaz (ZKP), zemljiškokatastrski načrt (ZKN), metoda izdelave ZKN, položajna natančnost

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.691-697

Citation:

Edvard Mivšek, Franc Ravnihar, Helena Žnidaršič (2012). Izdelava zemljiškokatastrskega načrta. | Land cadastre plan making. Geodetski vestnik, 56 (4), 691-697. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.691-697

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC