naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uredništvo

Glavni urednik

dr. Dušan Petrovič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Slovenija)
Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana
e-naslov: urednik@geodetski-vestnik.si

Odgovorni urednik

dr. Miran Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Slovenija)
Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana
e-naslov: urednik@geodetski-vestnik.si

Področni uredniki
 • Sandi Berk, urednik rubrike strokovne razprave
 • dr. Božo Koler, področni urednik za inženirsko geodezijo
 • dr. Mojca Kosmatin Fras, področna urednica za fotogrametrijo in kartografijo
 • dr. Klemen Kregar, področni urednik za geodezijo
 • dr. Anka Lisec, področna urednica za prostorske analize in upravljanje nepremičnin
 • dr. Krištof Oštir, področni urednik za daljinsko zaznavanje in geoinformatiko
 • dr. Bojan Stopar, področni urednik za satelitsko geodezijo in geofiziko
 • dr. Gregor Čok, področni urednik za načrtovanje in urejanje prostora
Mednarodni uredniški odbor
 • dr. Ivan R. Aleksić (Univerza v Beogradu, Gradbena fakulteta, Beograd, Srbija)
 • dr. Janja Avbelj (Eumetsat, Darmstadt, Nemčija)
 • dr. Branislav Bajat (Univerza v Beogradu, Gradbena fakulteta, Beograd, Srbija)
 • dr. Giuseppe Borruso (Univerza v Trstu, DEAMS, Trst, Italija)
 • mag. Aljaž Lesjak (Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenija)
 • dr. Raffaela Cefalo (Univerza v Trstu, Oddelek za inženirstvo in arhitekturo, Trst, Italija)
 • dr. Vlado Cetl (Univerza Sjever, Varaždin, Hrvaška)
 • dr. Joep Crompvoets (KU Leuven, Public Governance Institute, Leuven, Belgija)
 • dr. Marjan Čeh (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
 • dr. Walter Timo de Vries (Tehniška univerza München, München, Nemčija)
 • dr. Urška Demšar (Univerza St. Andrews, Velika Britanija)
 • dr. Samo Drobne (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
 • mag. Erna Flogie Dolinar (Geodetska uprava RS, Ljubljana, Slovenija)
 • dr. Dušan Kogoj (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
 • dr. Žiga Kokalj (ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije, Ljubljana, Slovenija)
 • dr. Klemen Kozmus Trajkovski (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
 • dr. Božena Lipej (Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, Slovenija)
 • dr. Reinfried Mansberger (Univerza za naravoslovne in biotehniške vede, IVFL, Dunaj, Avstrija)
 • dr. Leiv Bjarte Mjøs (Visoka šola v Bergnu, Bergen, Norveška)
 • dr. Gerhard Navratil (Tehniška univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija)
 • Tomaž Petek (Geodetska uprava RS, Ljubljana, Slovenija)
 • dr. Alenka Poplin (Iowa State University, College of Design, Ames, Iowa, ZDA)
 • dr. Andrea Pődör (Univerza Óbuda, Székesfehérvár, Madžarska)
 • dr. Anton Prosen (Ljubljana, Slovenija)
 • dr. Dalibor Radovan (Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija)
 • dr. Fabio Remondino (Fondazione Bruno Kessler, 3DOM, Trento, Italija)
 • dr. Miodrag Roić (Univerza v Zagrebu, Fakulteta za geodezijo, Zagreb, Hrvaška)
 • dr. Balázs Székely (Univerza Eötvösa Loránda, Budimpešta, Madžarska)
 • dr. Bojan Šavrič (ESRI Ltd, Redlands, Kalifornija, ZDA)
 • dr. Maruška Šubic Kovač (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
 • dr. Joc Triglav (Geodetska uprava RS, Murska Sobota, Slovenija)
 • dr. Mihaela Triglav Čekada (Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija)
 • dr. John C. Weber (Grand Valley State College, Department of Geology, Allendale, Michigan, ZDA)
 • dr. Klemen Zakšek (Rosen Group, Lingen, Nemčija)
Tehnično urejanje in oblikovanje
Lektoriranje

Manica Baša

Urejanje spletnih strani

dr. Robert Klinc, e-mail: web@geodetski-vestnik.si

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC