naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik

Geodetski vestnik

Geodetski vestnik je glasilo Zveze geodetov Slovenije (ZGS) in je odprtodostopna revija, ki izhaja štirikrat letno v tiskani in spletni različici. Glavni namen revije je zbirati in strokovni javnosti ponuditi znanstvene in strokovne članke, kjer so predstavljena najnovejša dognanja na področjih geodezije, geoinformatike, prostorskega planiranja ter sorodnih področjih. je glasilo Zveze geodetov Slovenije (ZGS).

Področje

V Geodetskem vestniku objavljamo znanstvene in strokovne članke, pregledne članke, strokovne razprave ter druga podobna dela s področij geodezije, geodetske izmere, daljinskega zaznavanja, fotogrametrije, geoinformatike, prostorske podatkovne infrastrukture, kartografije, prostorskega podatkovnega modeliranja, sistemov v podporo odločanju v prostoru, zemljiške administracije, upravljanja zemljišč in prostorskega planiranja. Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo dosežke v okviru javno financiranih raziskovalnih projektov.

Kot glasilo Zveze geodetov Slovenije objavlja novosti v geodetski stroki, kar vključuje tudi novosti državne geodetske uprave, novosti nacionalnih in mednarodnih strokovnih združenj, poročila o projektih in dogodkih, sporočila članom zveze in podobne zapise.

Izdajatelj

Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si

Izdajanje Geodetskega vestnika sofinancirajo:
Izdajateljski svet
 • mag. Gregor Klemenčič, predsednik Zveze geodetov Slovenije
 • dr. Dušan Petrovič, glavni urednik
 • dr. Miran Kuhar, odgovorni urednik
 • Sandi Berk, urejanje rubrike Strokovne razprave
 • dr. Mojca Foški, tehnično urejanje in oblikovanje

Geodetski vestnik je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 526.

Izdajanje Geodetskega vestnika sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Distribucija
Trženje (oglasno trženje)

Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: zveza.geodetov.slovenije@gmail.com

Indeksiranje

Geodetski vestnik je odprtodostopna revija. Recenzirani objavljeni članki so indeksirani in povzeti v:

 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Social Scisearch (SSS) in
 • Journal Citation Reports/Social Sciences Edition (JCR/SSE)

Geodetski vestnik je indeksiran in povzet je tudi v naslednjih bibliografskih zbirkah:

 • GEOBASE(TM)
 • ICONDA – International Construction Database
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • SCOPUS
 • COBISS
 • Civil Engineering Abstracts
 • GeoRef
 • CSA Aerospace & High Technology Database
 • Electronics and Communications Abstracts
 • Materials Business File
 • Solid State and Superconductivity Abstracts
 • Computer and Information Systems
 • Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
 • Water Resources Abstracts
 • Environmental Sciences

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC