naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Professional discussions
Professional discussion
Peer reviewed articles
Professional discussion

Joc Triglav

OD GOSJEGA PERESA DO RAČUNALNIŠKEGA OBLAKA (in Slovene)

Joc Triglav

GEODETSKA REFERENČNA KNJIŽNICA FIG (in Slovene)

Joc Triglav

COVID-19, GEOLOKACIJA IN KARTOGRAFIJA (in Slovene)

Joc Triglav

GNSS, DRONI IN UMETNOST NA NEBU (in Slovene)

Joc Triglav

VIRTUALNI GEORADAR (in Slovene)

Joc Triglav

TEKMOVANJE BARV V VEKTORSKIH KARTICAH (in Slovene)

Andreja Švab Lenarčič, Joc Triglav

DELNA AVTOMATIZACIJA BRISANJA PORUŠENIH STAVB (in Slovene)

Joc Triglav

KARTA VEKTORJEV KOT KARTICA ZAUPANJA (in Slovene)

Joc Triglav

KATASTRSKI DIGITALNI ARHIV ‘NA KROŽNIKU’ (in Slovene)

Joc Triglav

GALILEO, LADM IN KATASTER (in Slovene)

Joc Triglav

PODATKOVNE ZGODBE Z 'BRADO' IN 'VONJEM' PO D96/TM (in Slovene)

Joc Triglav

GEODETSKA SLUŽBA IN NAČELO KISS (in Slovene)

Joc Triglav

'OKO SOKOLOVO ' – UTRINKI Z IGF (in Slovene)

Joc Triglav

AVTOMATIZACIJA REGISTRACIJE STAVB »NA KVADRAT« … (in Slovene)

Joc Triglav

DREVESA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE STOJIJO … (in Slovene)

Joc Triglav

USKLADITEV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA V PREKMURJU S PODATKI EVIDENCE DRŽAVNE (in Slovene)

Joc Triglav

USKLADITEV SKUPNIH KATASTRSKIH PARCEL NA MEJAH UPRAVNIH OBČIN (in Slovene)

Joc Triglav

RJAVA , RDEČA IN ZELENA – BARVE NAŠE STARE GEODETSKO -KATASTRSKE TRADICIJE (in Slovene)

Joc Triglav

UMETNA INTELIGENCA IN AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA STAVB (in Slovene)

Joc Triglav

5. JULIJ 1822 – PRVA GEODETSKA EKIPA NA VRHU TRIGLAVA (in Slovene)

Joc Triglav

GRUNDSTEUER PATENT, 23. 12. 1817 (in Slovene)

Joc Triglav

KARTOGRAFIJA ZA OPTIMIZEM (in Slovene)

Joc Triglav

ANALITRA.SI – A NE NA LITRE … (in Slovene)

Joc Triglav

A SI TI TUD IZ(B)RISAL SVOJO HIŠO?! (in Slovene)

Joc Triglav

DR. VLADIMIR GLOBOČNIK PLEMENITI SORODOLSKI (in Slovene)

Joc Triglav

VEČJEZIČNI GEODETSKI SLOVAR ZA DIGITALNO DOBO (in Slovene)

Joc Triglav

GEOPODATKI : JAVNI VPOGLED V VIŠJI PRESTAVI (in Slovene)

Joc Triglav

POVEZAVE MED PARCELAMI TER DETAJLNIMI LISTI IZVORNIH NAČRTOV IN TERENSKIH SKIC (in Slovene)

Joc Triglav

NAŠ ZADNJI POZDRAV SLOMŠKOVI ULICI 19, MURSKA SOBOTA (in Slovene)

Joc Triglav

ARHIVI – SKRITI ZAKLADI IZ MURSKE SOBOTE (in Slovene)

News
Professional discussion
Opinions and suggestions
Scientific and professional articles
Opinions and suggestions
Book News & Symposia
Opinions and suggestions
Scientific and professional articles
Opinions and suggestions
New developments in the field
Scientific and professional articles
Education
Book News & Symposia
Pages of the Geodetic administration of the Republic of Slovenia
Education
Opinions and suggestions
Book News & Symposia
Scientific and professional articles
Opinions and suggestions
New developments in the field
Scientific and professional articles
New developments in the field
Scientific and professional articles
Opinions and suggestions
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC