naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uporaba sistema množičnega vrednotenja nepremičnin

Real estate mass-valuation system applications

Avtor(ji):

Dušan Mitrović

Izvleček:

V prispevku je obravnavano gospodarno upravljanje nepremičnin s strani državnih, občinskih ter drugih javnih organov in organizacij, ki temelji na ekonomskih podatkih in kazalnikih. Predstavljeno je, na katerih vsebinskih področjih v Sloveniji je sistem množičnega vrednotenja nepremičnin s področnim predpisom že predviden za uporabo, kje se predvideva uporaba ter kje bi bilo smiselno in stroškovno učinkovito predvideti uporabo sistema množičnega vrednotenja nepremičnin.

Ključne besede:

nepremičnina, upravljanje nepremičnin, javna uprava, tržna vrednost nepremičnine, množično vrednotenje, sistem množičnega vrednotenja

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.228-241

Citation:

Dušan Mitrović (2010). Uporaba sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. | Real estate mass-valuation system applications. Geodetski vestnik, 54 (2), 228-241. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.228-241

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC