naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Strokovne razprave
Novice
Strokovne razprave
Novice
Strokovne razprave
Novice
Strani geodetske uprave republike slovenije
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

POROČILO S SESTANKA STALNEGA ODBORA INSPIRE

Tomaž Petek

ŠTUDIJSKI OBISK PREDSTAVNIKOV UPRAVE ZA NEPREMIČNINE ČRNE GORE

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Irena Ažman, Tomaž Petek

KONFERENCA INSPIRE

Tomaž Petek

GENERALNA SKUPŠČINA EUROGEOGRAPHICSA

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Irena Ažman, Tomaž Petek

INSPIRE IN NSDI - POROČILO O STANJU ZA LETO 2011

Tomaž Petek

PRVI SRBSKI GEODETSKI KONGRES

Tomaž Petek

NAMESTO UVODNIKA K STRANEM GEODETSKE UPRAVE

Tomaž Petek

OBISK IZVRŠNEGA DIREKTORJA KOSOVSKE KATASTRSKE AGENCIJE V LJUBLJANI

Tomaž Petek

IMPACT OF THE NSDI IN THE SOCIETY, CHALLENGES FOR ESTABLISHMENT, 19. DO 20. SEPTEMBER 2011, SKOPJE, MAKEDONIJA

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

ČETRTA REGIONALNA KONFERENCA O KATASTRU IN INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE PODATKE

Tomaž Petek

PROJEKT DVOSTRANSKEGA TEHNIČNEGA SODELOVANJA

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

SLOVENSKO-NORVEŠKI POSLOVNI FORUM

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

NOVI PRAVILNIKI NA PODLAGI ZAKONA O GEODETSKI DEJAVNOSTI

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

KAJ NAS ČAKA PO OBVEŠČANJU?

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

NOVICE IZ GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Iz znanosti in stroke
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Iz znanosti in stroke
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

GENERALNA SKUPŠČINA EUROGEOGRAPHICSA 2008

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Irena Ažman, Tomaž Petek

KONFERENCA INSPIRE V MARIBORU

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

SPREMEMBA ZAKONA O GEODETSKI DEJAVNOSTI

Tomaž Petek, Irena Ažman

MISIJA TAIEX O UVAJANJU DIREKTIVE INSPIRE

Tomaž Petek

MEDNARODNA KONFERENCA: REFORME V KATASTRU, SKOPJE 16. MAJ 2008

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

POVZETEK POROČILA O IZVEDBI PROGRAMA DELA GEODETSKE UPRAVE RS ZA LETO 2007

Tomaž Petek

POVZETEK PROGRAMA DELA GEODETSKE UPRAVE RS ZA LETI 2008 IN 2009

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

SREČANJE SLOVENSKE IN HRVAŠKE GEODETSKE UPRAVE

Tomaž Petek

OBISK PREDSTAVNIKOV MAKEDONSKE GEODETSKE UPRAVE V SLOVENIJI

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

POPIS NEPREMIČNIN JE ZAKLJUČEN

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

DIREKTIVA INSPIRE

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

VLADA RS SPREJELA POROČILO IN PROGRAM DELA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Tomaž Petek

DIREKTIVA INSPIRE JE USKLAJENA!

Tomaž Petek, Uroš Mladenovič

PO POTRDILA IZ ZBIRK GEODETSKIH PODATKOV ODSLEJ TUDI NA UPRAVNE ENOTE

Tomaž Petek

UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke
Mnenja in predlogi
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC