naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Upravljanje nepremičnin v regiji jugovzhodne Evrope

Real estate management in south-eastern Europe

Avtor(ji):

Tomaž Petek

Izvleček:

V prispevku so predstavljene usmeritve, ki jih v zadnje čase lahko opazimo na področju upravljanja nepremičnin v državah jugovzhodne Evrope. Večina teh držav je v obdobju tranzicije in torej tudi uveljavljanja reform na področju upravljanja nepremičnin. Slednjim v teh državah pripisujejo velik pomen, saj neposredno podpirajo gospodarski razvoj in tuja vlaganja. Večina državnih geodetskih uprav v regiji se je v preteklih letih preoblikovala v agencije za evidentiranje nepremičnin. Razvoj so začrtale na smernicah evropskih in mednarodnih strokovnih združenj. Po opravljeni pretvorbi podatkov iz analogne v digitalno obliko in dopolnitvi zemljiških katastrov v katastre nepremičnin ter vzpostavitvi GNSS-omrežij stalnih postaj se vse več geodetskih služb srečuje z izzivi vzpostavljanja nacionalnih infrastruktur za prostorske podatke in celovitih topografskih sistemov. V preteklih desetih letih je bil tako rekoč v vseh državah v regiji po dopolnitvi sistemske in materialne zakonodaje vzpostavljen tudi zasebni geodetski sektor. Marsikjese še vedno izvajajo številni projekti na področju reforme sistemov evidentiranja nepremičnin, podprti z mednarodnimi finančnimi sredstvi. V sklepnem delu so predstavljene možnosti in priložnosti, ki jih tovrstno reformiranje geodetske dejavnosti v regiji prinaša za slovensko geodetsko službo in slovensko geodetsko dejavnost v celoti.

Ključne besede:

upravljanje nepremičnin, evidentiranje nepremičnin, reforma evidentiranja nepremičnin

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.217-227

Citation:

Tomaž Petek (2010). Upravljanje nepremičnin v regiji jugovzhodne Evrope. | Real estate management in south-eastern Europe. Geodetski vestnik, 54 (2), 217-227. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.217-227

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC