naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Kompaktno mesto ali razpršena mestna realnost: študija primera Banje Luke

Compact city or dispersed form reality: Banja Luka case study

Avtor(ji):

Nevena Novaković, Anita Milaković, Dijana Simonović

Izvleček:

Skladno z najnovejšo urbanistično teorijo in raziskavami so se številna mesta iz oblik s prepoznavnim središčem, obrobjem in jasnimi robovi spremenila v velika in razpršena tkiva, ki prodirajo globoko v svoje zaledje. V nasprotju s temi ugotovitvami in izkušnjami razpršenosti pa v urbanistični politiki in praksi načrtovanja še vedno prevladuje ideologija kompaktnega mesta. Na primeru mesta Banja Luka (Bosna in Hercegovina) raziskava ugotavlja nezdružljivost med prostorskimi strategijami kompaktnosti (opredeljenimi v prostorskem načrtu mesta Banja Luka) in razpršenostjo urbane oblike, ki se izraža v prostoru. Morfološka študija prikazuje različne vzorce urbanih oblik, ki izhajajo iz razmerja med stavbami, odprtimi prostori in pokrajino. V nasprotju z značilnostmi urbanih oblik analiza načrtovalskih dokumentov kaže prostorske strategije zgoščevanja in kompaktnosti v pripovedi urbanističnega načrtovanja. Raziskava prispeva k opisu razpršene urbane oblike z razvojem metodološkega modela, ki temelji na tradiciji krajinske teorije. Poleg tega raziskava potrjuje pomembnost upoštevanja urbane oblike in urbane morfologije pri prostorskem načrtovanju.

Ključne besede:

razpršena urbana oblika, urbanizacija, prostorsko načrtovanje, odprt prostor, krajinska oblika, Banja Luka

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.01.40-53

Citation:

Nevena Novaković, Anita Milaković, Dijana Simonović (2024). Kompaktno mesto ali razpršena mestna realnost: študija primera Banje Luke. | Compact city or dispersed form reality: Banja Luka case study. Geodetski vestnik, 68 (1), 40-53. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.01.40-53

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC