naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza točnosti UAV-fotogrametrije z uporabo RGB in multispektralnega senzorja

Accuracy analysis of UAV photogrammetry using RGB and multispectral sensors

Avtor(ji):

Nikola Santrač, Pavel Benka, Mehmed Batilović, Radoš Zemunac, Sanja Antić, Milica Stajić, Nenad Antonić

Izvleček:

V zadnjih nekaj letih daljinsko vodeni letalniki (angl. unmanned aerial vehicles) postajajo vse pomembnejše orodje za hitro zbiranje visokoločljivostnih slik Zemljine površine (prostorsko in spektralno). Končni izdelki so zelo odvisni od izbire vrednosti različnih parametrov pri načrtovanju leta, vrste senzorjev in obdelave podatkov. V članku so najprej izmerjene oslonilne točke (angl. ground control points) z uporabo metode GNSS RTK, nato pa so bile vse točke zaradi nizke višinske točnosti metode GNSS RTK izmerjene s podrobno nivelacijsko metodo. Cilj študije je zagotoviti osnovno oceno kakovosti, vključno s štirimi glavnimi vidiki: (1) razliko med RGB-senzorjem in petpasovnim multispektralnim senzorjem glede na točnost in količino podatkov, (2) vplivom GCPs na točnost končnih izdelkov, (3) vplivom različnih višin in prečni snemalni pas ter (4) analizo točnosti modelov z več višinami. Rezultati kažejo, da vrsta senzorja, konfiguracija leta in postavitev kontrolnih točk močno vplivajo na kakovost in količino končnih podatkov izdelkov, medtem ko ustvarjanje modela z več višinami ne prinese pričakovane kakovosti podatkov. Z edinstveno kombinacijo senzorjev in parametrov lahko v članku predstavljeni rezultati in priporočila pomagajo strokovnjakom in raziskovalcem pri prihodnjem delu.

Ključne besede:

UAV fotogrametrija, več višin, kakovost podatkov, kontrolne točke, parametri leta, multispektralni senzor, točnost

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.04.459-472

Citation:

Nikola Santrač, Pavel Benka, Mehmed Batilović, Radoš Zemunac, Sanja Antić, Milica Stajić, Nenad Antonić (2023). Analiza točnosti UAV-fotogrametrije z uporabo RGB in multispektralnega senzorja. | Accuracy analysis of UAV photogrammetry using RGB and multispectral sensors. Geodetski vestnik, 67 (4), 459-472. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.04.459-472

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC