naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Preučevanje prostorske dimenzije prometnih nesreč s statističnimi in nestatističnimi pristopi za prepoznavanje žarišč nesreč z GIS

Assessing road accidents in spatial context via statistical and non-statistical approaches to detect road accident hotspot using GIS

Avtor(ji):

Yegane Khosravi, Farhad Hosseinali, Mostafa Adresi

Izvleček:

Prometne nesreče so po vsem svetu eden najpoglavitnejših vzrokov za smrtne žrtve, telesne poškodbe in finančno škodo. Prepoznavanje žarišč nesreč in vzrokov zanje ter izboljšanje stanja na teh žariščih je gospodaren način za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. V tej študiji so bile za identifikacijo žarišč nesreč na cesti Dehbala v provinci Yazd v Iranu uporabljene statistične in nestatistične metode združevanja v skupine. V prvem delu študije je uteži kriterijev določal strokovnjak z metodo AHP. Prostorska korelacija naklona in ukrivljenosti je bila izračunana z Moranovim indeksom. Za prepoznavanje žarišč nesreč na podlagi gostote točk so bili uporabljeni Anselin lokalni Moranov indeks, Getis-Ord Gi* in ocena gostote jedra. Tako so bile štiri vroče točke nesreč pridobljene z indeksom Anselin Local Moran, tri žariščne točke nesreč pa z Getis-Ord Gi*. Območje, ki je izpostavljeno nesrečam, je bilo pridobljeno z metodo ocene gostote jedra. Trije algoritmi, K-srednjih vrednosti (angl. K-means), K-medoids in DBSCAN, so bili uporabljeni za identifikacijo kritičnih območij ali točk z uporabo nestatističnih metod. Skupine zgostitev točk vsake metode so bile obravnavane kot skupine, kjer je verjetnost nesreč večja. Rezultate statističnih in nestatističnih metod smo med seboj primerjali in dobili končni nabor ogroženih območij. Študija razkriva vpliv geometrijskih značilnosti ceste (naklon in ukrivljenost) na pojavnost nesreč.

Ključne besede:

žarišča prometnih nesreč, prostorska statistika, združevanje v skupine, analiza GIS, Moranov indeks

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.03.412-431

Citation:

Yegane Khosravi, Farhad Hosseinali, Mostafa Adresi (2022). Preučevanje prostorske dimenzije prometnih nesreč s statističnimi in nestatističnimi pristopi za prepoznavanje žarišč nesreč z GIS. | Assessing road accidents in spatial context via statistical and non-statistical approaches to detect road accident hotspot using GIS. Geodetski vestnik, 66 (3), 412-431. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.03.412-431

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC