naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Ocena točnosti in primerjava metod interpolacij modelov geoida

Accuracy assessment and comparison of interpolation methods on geoid models

Avtor(ji):

Marko Radanović, Tomislav Bašić

Izvleček:

V članku obravnavamo točnost šestih prostorskih interpolacijskih metod na mrežnih modelih geoida, in sicer metodo inverzne utežene razdalje, kriging, metodo najmanjše ukrivljenosti, naravnih sosedov, radialno bazno funkcijo ter metodo drsečega povprečja. Mrežni modeli so bili določeni na podlagi globalnih geopotencialnih modelov EGM2008, EIGEN-6C4 in GECO. S programsko rešitvijo GoldenSoftware Surfer 13 smo v ta namen izdelali 18 modelov geoida, pri čemer smo uporabili različne kombinacije šestih interpolacijskih metod z navedenimi geopotencialnimi modeli. Pri tem smo obravnavali območje Hrvaške z deli sosednjih držav. Med celotnim procesom smo ohranili enake vrednosti interpolacijskih parametrov. Modele smo razvili tako, da smo lahko modelirano vrednost geoidne ondulacije odšteli od ondulacije neodvisnega modela v isti točki. Tako pridobljene razlike so bile uporabljene za oceno kakovosti interpoliranih modelov geoida. Na podlagi primerjalne analize kazalnikov kakovosti v obliki statističnih in grafičnih kazalnikov je mogoče ugotoviti, da so najboljši rezultati pri uporabi radialne bazne funkcije, sledi interpolacijska metoda kriging in nato metoda naravnih sosedov.

Ključne besede:

geoid, model geoida, prostorske interpolacije, globalni geopotencialni model, interpolacije, Hrvaška

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.68-78

Citation:

Marko Radanović, Tomislav Bašić (2018). Ocena točnosti in primerjava metod interpolacij modelov geoida. | Accuracy assessment and comparison of interpolation methods on geoid models. Geodetski vestnik, 62 (1), 68-78. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.68-78

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC