naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vrednostni okvir za oceno zemljiških bank/skladov

Value framework for evaluation of land banks/funds

Avtor(ji):

Stevan Marošan, Dragana Milićević Sekulić, Vladan Đokić, Mladen Šoškić

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.568-577

Citation:

Stevan Marošan, Dragana Milićević Sekulić, Vladan Đokić, Mladen Šoškić (2014). Vrednostni okvir za oceno zemljiških bank/skladov. | Value framework for evaluation of land banks/funds. Geodetski vestnik, 58 (3), 568-577. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.568-577

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC