naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1987/2 (Let. 31/2)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 121
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Slovensko narodnostno ozemlje na tujih vojaških kartah 1938-1945 – 1.del (Branko Korošec) ....................................................... 125
 • - Koncept (usmeritev) razvoja računalniške podpore geodetski službi – osnutek (Janez Kifnar) .......................................................... 142
 • - Problemi pri nastavitvi zbirnega katastra komunalnih naprav v občini Novo mesto (Nataša Umbreht) ...................................................... 146
 • - Problematika izvajanja zakonodaje o katastru komunalnih naprav v praksi (Milan Trbojević) ....................................................... 148
 • - Informacija o izvajanju komasacij v Sloveniji (Anton Lesar) ......................... 152
 • - Sončne ure – popravek (dr. Bogdan Kilar) ..................................... 155
 • - Katastrski informacijski sistem na Nizozemskem (Radoš Šumrada) ................... 156
 • - Digitalizacija geodetskega informacijskega sistema na Nizozemskem (Radoš Šumrada) .... 160
 • - Transformacija zemljiškega katastra v posnetke aerosnemanja (dr. Jure Beseničar) ....... 166
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI
 • - Ob izidu Partizanske kartografije Branka Korošca ................................ 171
 • - Novosti iz kartografske dejavnosti Geodetskega zavoda SRS ........................ 175
 • - Novosti iz kartografske dejavnosti Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo ............. 177
 • - Euro-Carto VI – poročilo .................................................. 179
 • - Poročilo o predavanju prof. Konecnyja v Beogradu .............................. 180
 • - Timesov atlas svetovne zgodovine .......................................... 182
 • - Kratke informacije ...................................................... 185
 • SPREMLJAMO RAZVOJ
 • - Optimalne emulzije za fotogrametrijo velikih meril .............................. 195
 • - Plastično mejno znamenje s kovinskim klinom – ponudba ......................... 196
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE
 • - Slovenska geodetska zbirka ............................................... 199
 • - 15. smučarski dan ...................................................... 202
 • - Zaključki VI. kongresa GIGJ – izvleček ........................................ 205
 • - Izvlečki in poročila o delu društev in ZGS ...................................... 206
 • IZVLEČKI .................................................................. 213

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC