naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1971/4 (Let. 15/4)

 • Vsebina
 • 1. Vabilo na redni občni zbor Ljubljanskega geodetskega društva......................... 1
 • 2. Vabilo na skupščino Zveze GIG Slovenije ......................................... 2
 • 3. Vabilo na geodetski dan ..................................................... 3
 • 4. Poročilo o delu Ljubljanskega geodetskega društva ................................. 4
 • 5. Poročilo o delu Zveze GIG Slovenije ............................................. 5
 • 6. Stanko Majcen: Ali bo federacija ponovno izdala zakon o izmeritvi zemljišč? (Razgovor z direktorjem GU SRS) ................................. 12
 • 7. Zapisnik 14. seje sekretariata Zveze GIG Slovenije.................................. 14
 • 8. Ivan Golorej: Risarski tečaj ............................................... 18
 • 9. Informacije: ............................................................. 19
 • - Predlog dopolnitve republiških ustavnih amandmajev
 • - Ureditev republiške meje med Slovenijo in Hrvaško
 • - Srbija pripravlja nov zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru
 • - Obisk direktorja Geodetske uprave SR Srbije
 • - Posvetovanje o znanstveno-raziskovalnem delu na področju geodezije v Jugoslaviji
 • 10. Boris Kren: Mejni kataster v Avstriji ....................................... 21
 • 11. Ivan Golorej: Fotogrametrični tedni v Karlsruhe ................................ 24
 • 12. Vili Kos: Karta za planiranje 1: 20.000.................................... 26
 • 13. Ivan Golorej: Ortofotogrametrija in formati detajlnih listov........................ 28
 • 14. V spomin Antonu Mikiču.................................................... 33
 • 15. V spomin Dušak Antonu – Bogotu............................................. 34

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC