naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Peer-reviewed articles
Professional discussion
Peer reviewed articles
Professional discussion
Peer reviewed articles
Professional discussion
Peer reviewed articles
Professional discussion
Association activities
Scientific and professional articles
Book News & Symposia
Scientific and professional articles

Miran Kuhar, Marta Okorn, Bojan Stopar

595-605

DETERMINATION OF DEFLECTION OF THE VERTICAL FROM GEOID HEIGHTS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.595-605

Polona Pavlovčič Prešeren, Albin Mencin, Bojan Stopar

607-626

ANALYSIS OF GNSS-RTK INSTRUMENTS TESTING ON THE ISO 17123-8 INSTRUCTIONS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.607-626

Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj

450-468

REALISATION OF GEODESY IN GEOTECHNICS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.450-468

Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar

31-45

GEODESY IN GEOTECHNICS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.031-045

Oskar Sterle, Polona Pavlovčič Prešeren, Miran Kuhar, Bojan Stopar

DEFINICIJA, REALIZACIJA IN VZDRŽEVANJE MODERNIH KOORDINATNIH SISTEMOV (in Slovene)

Klemen Medved, Miran Kuhar, Bojan Stopar, Božo Koler

IZRAVNAVA OPAZOVANJ V OSNOVNI GRAVIMETRIČNI MREŽI REPUBLIKE SLOVENIJE (in Slovene)

Dušan Petrovič, Samo Drobne, Bojan Stopar

CELOVITA PRENOVA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA GEODEZIJE - NOVI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (in Slovene)

Blaž Mozetič, Bojan Stopar

OPTIMIZACIJA OPAZOVANJ V GEODEZIJI (in Slovene)

Bojan Stopar

VZPOSTAVITEV ESRS V SLOVENIJI (in Slovene)

Aleš Marjetič, Bojan Stopar

GEODETSKI DATUM IN S-TRANSFORMACIJA (in Slovene)

Bojan Stopar, Božo Koler, Dušan Kogoj, Oskar Sterle, Tomaž Ambrožič, Simona Savšek

SAFIĆ, MIRAN KUHAR, DALIBOR RADOVAN - GEODETSKA DELA NA NOVI MAREOGRAFSKI POSTAJI KOPER (in Slovene)

Klemen Kozmus Trajkovski, Bojan Stopar

PROTOKOL NTRIP ZA PRENOS PODATKOV GNSS PREKO INTERNETA (in Slovene)

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar

DOLOČITEV ABSOLUTNEGA POLOŽAJA GPS-SPREJEMNIKA IZ KODNIH OPAZOVANJ (in Slovene)

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar, Marko Vrabec

HITROSTI PREMIKOV OB PRELOMIH V VZHODNI SLOVENIJI (in Slovene)

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar

IZRAČUN POLOŽAJA GPS-SATELITA IZ PODATKOV PRECIZNIH EFEMERID (in Slovene)

Editorial
Scientific and professional articles
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC