naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza kakovosti določitve parametrov krogle pri terestričnem laserskem skeniranju

Quality analysis of the sphere parameters determination in terrestrial laser scanning

Author(s):

Tilen Urbančič, Božo Koler, Bojan Stopar, Mojca Kosmatin Fras

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.slv.2014.01.011-027

Citation:

Tilen Urbančič, Božo Koler, Bojan Stopar, Mojca Kosmatin Fras (2014). Analiza kakovosti določitve parametrov krogle pri terestričnem laserskem skeniranju. | Quality analysis of the sphere parameters determination in terrestrial laser scanning. Geodetski vestnik, 58 (1), 11-27. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.slv.2014.01.011-027

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC