naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Medlaboratorijska primerjava kot vir informacij o težavah

Interlaboratory comparison as a source of information about the problem

Avtor(ji):

Jelena Gučević, Siniša Delčev, Olivera Vasović Šimšić, Miroslav Kuburić, Bogdan Šakić

Izvleček:

Metode vrednotenja rezultatov medlaboratorijske primerjave so predpisane s standardi ISO. Ravnilo je verjetno eden izmed najbolj uporabljanih dolžinskih merilnih instrumentov na svetu. Za laboratorije, ki želijo biti akreditirani za umerjanje ravnila, pridobitev specializirane merilne mize ni ekonomsko smiselna. Zaupanje v izmerjeni rezultat je odvisno od merilne negotovosti, kjer pa se opazijo pomanjkljivosti, je treba raziskati vrednosti, ki prispevajo k merilni negotovosti. V tem prispevku je opisana medlaboratorijska primerjava za majhno število laboratorijev na primeru merilne klopi za umerjanje ravnila, opisan je postopek za identifikacijo morebitnih težav in diagnostika vzrokov; upoštevanje rešitev; začetek ukrepanja za izboljšanje in spremljanje rezultatov uporabnih rešitev. Avtorji so dokumentirali težavo in našteli elemente, ki so prispevali h končni oceni medlaboratorijskih primerjav »nezadovoljivo«. Opisali so ukrepe, ki so jih predvideli za izboljšanje rezultata »nezadovoljivo«, analizirali, ali so predlagane rešitve prispševale k oceni »zadovoljivo«, in sprejeli ustrezne ukrepe. V prispevku so predstavljeni rezultati mednarodne medlaboratorijske primerjave, ki pričajo o usposobljenosti osebja, ustreznosti merilne kalibracijske opreme in metode kalibracije.

Ključne besede:

akreditacija, kalibracija, medlaboratorijska primerjava (ILC), sodelujoči laboratorij, ravnilo, merilno linearno merilo, merilna negotovost

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.01.54-68

Citation:

Jelena Gučević, Siniša Delčev, Olivera Vasović Šimšić, Miroslav Kuburić, Bogdan Šakić (2024). Medlaboratorijska primerjava kot vir informacij o težavah. | Interlaboratory comparison as a source of information about the problem. Geodetski vestnik, 68 (1), 54-68. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2024.01.54-68

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC