naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Deformacijska analiza mostu Ratkov Laz po Pelzerjevi metodi in metodi IWST

Deformation analysis of Ratkov Laz bridge using Pelzer and IWST method

Avtor(ji):

Zoran Sušić, Mehmed Batilović, Radovan Đurović, Marko Marković, Marijana Vujinović

Izvleček:

V prispevku je obravnavana uporaba geodetskih metod deformacijske analize armiranobetonskih konstrukcij iz prednapetega betona. Na primeru mostu Ratkov Laz v Črni gori sta uporabljeni dve neodvisni metodi deformacijske analize na podlagi dveh epoh geodetskih meritev v 3D-geodetski mreži, ki je sestavljena iz referenčnega dela mreže in točk na mostu. Analizirani so bili rezultati Pelzerjeve metode (postopka Hannover) in robustne metode IWST. Čeprav so z obema metodama izračunani podobni vektorji pomikov, obstajajo nekatere razlike pri identifikaciji nestabilnih točk na mostu. Z metodo IWST je bilo kot nestabilnih identificiranih precej manj točk kot s Pelzerjevo metodo. Opisani metodi deformacijske analize sta zelo pomembni pri geodetskem opazovanju vseh vrst inženirskih objektov.

Ključne besede:

deformacijska analiza, robustna metoda IWST, Pelzerjeva metoda, most, elektronski tahimeter

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.04.487-504

Citation:

Zoran Sušić, Mehmed Batilović, Radovan Đurović, Marko Marković, Marijana Vujinović (2023). Deformacijska analiza mostu Ratkov Laz po Pelzerjevi metodi in metodi IWST. | Deformation analysis of Ratkov Laz bridge using Pelzer and IWST method. Geodetski vestnik, 67 (4), 487-504. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.04.487-504

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC