naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Katastrska izmera s tehnologijo TLS - natančnost in gospodarnost

Cadastral Surveys Using Terrestrial Laser Scanning - Accuracy and Economy

Avtor(ji):

Sandra Zaloznik, Gerhard Navratil

Izvleček:

Terestrično lasersko skeniranje (TLS) je zaradi široke uporabnosti že dolgo prisotno tudi na področjih gradnje objektov in spomeniškega varstva. Prednost te tehnologije je zajem 3D-posnetka okolice, ki vključuje vse vidne predmete v obliki 3D oblaka točk. Iz podatkovnega niza lahko z ustrezno programsko opremo pridobimo vse potrebne informacije v pisarni. Da bi preizkusili primernost TLS za izdelavo katastrskih načrtov v skladu z avstrijsko uredbo o katastrski izmeri (VermV), smo izvedli študijo primera z uporabo tahimetra in TLS. Oba posnetka smo ovrednotili in primerjali glede natančnosti, stroškovne učinkovitosti in zakonitosti. Natančnost TLS je odvisna predvsem od skrbnosti analize podatkov. Odstopanja se pojavijo, če napačno interpretiramo geometrijo, napake je mogoče popraviti v pisarni. Z ekonomskega vidika TLS zahteva 14 % manj skupnega delovnega časa, terenskego delo se zmanjša za 68 %, posledica česar je znižanje stroškov in zmanjšanje motenj na območju izmere. Avstrijska uredba VermV legalizira uporabo sistema TLS za katastrsko izmero.Glavna prednost tehnologije je snemanje celotnega okolja, posnetki pa so primerni za dokumentiranje, ohranjanje dokazov in pomenijo dodano vrednost za načrtovalce. Odločitev o uporabi TLS je treba sprejeti za vsak primer posebej.

Ključne besede:

kataster, parcelacija, elektronski tahimeter, terestrični laserski skener, točnost, stroški

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.04.473-486

Citation:

Sandra Zaloznik, Gerhard Navratil (2023). Katastrska izmera s tehnologijo TLS - natančnost in gospodarnost. | Cadastral Surveys Using Terrestrial Laser Scanning - Accuracy and Economy. Geodetski vestnik, 67 (4), 473-486. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.04.473-486

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC