naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Značilnosti vrednotenja nepremičnin z uporabo alternativnega pristopa s psevdoinverzijo matrike

Features of determining the real property valuation using the alternative approach of matrix pseudo-inversion

Avtor(ji):

Yurii Hubar, Mykhailo Fys, Andrii Brydun, Andrii Sohor

Izvleček:

V delu je predstavljena uporaba metode psevdoinverzije matrike za določitev tržne vrednosti nepremičnin z uporabo matematičnega pristopa metode primerljivih prodaj podobnih nepremičnin. Uporaba sodobnih matematičnih metod za izračun vrednosti nepremičnin nam omogoča, da odpravimo vpliv subjektivnosti cenilca. Eden od glavnih ciljev raziskovanja in analize dejavnikov prilagajanja je analiza trga nepremičnin, strukture in porazdelitve stroškov za oblikovanje sistema izboljšav nepremičnin in elementov infrastrukturne opreme naselja. Metoda psevdoinverzije matrike za določitev tržne vrednosti nepremičninskih objektov je bila prvič uporabljena za primer, ko ni bilo mogoče dobiti inverzne matrike na klasičen način. Izvedene študije z uporabo teorije psevdoinverzne matrike omogočajo tudi določitev koeficientov za vrednost predmeta vrednotenja glede na dejavnike, ki najmočneje vplivajo na ceno. Rezultat, pridobljen s to metodo, lahko uporabimo kot podlago za primerjavo z vrednostmi, ki so določene s klasičnimi metodami vrednotenja.

Ključne besede:

tržna vrednost, dejavniki vpliva na ceno, psevdoinverzija matrike, analogni objekt, trg nepremičnin, digitalizacija, množično vrednotenje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.03.374-384

Citation:

Yurii Hubar, Mykhailo Fys, Andrii Brydun, Andrii Sohor (2023). Značilnosti vrednotenja nepremičnin z uporabo alternativnega pristopa s psevdoinverzijo matrike. | Features of determining the real property valuation using the alternative approach of matrix pseudo-inversion. Geodetski vestnik, 67 (3), 374-384. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.03.374-384

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC