naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Od konusnih do cilindričnih kartografskih projekcij

From Conic to Cylindrical Map Projections

Avtor(ji):

Miljenko Lapaine

Izvleček:

V knjigah in učbenikih o kartografskih projekcijah se cilindrične, konusne in azimutne projekcije običajno obravnavajo ločeno. Včasih se omenja, da je mogoče cilindrične in azimutne projekcije interpretirati kot robne primere konusnih, vendar je to redko dokazano. Cilj tega članka je natančno in sistematično pokazati, kako na splošno pristopiti k reševanju problema prehoda iz konusne v ustrezno cilindrično projekcijo. Članek opozarja, kako je J. H. Lambert že leta 1772 dokazal, da je konformna cilindrična projekcija ustvarjena iz konformne konusne projekcije. Na podlagi te zamisli je prikazano, kako je mogoče iz pokončnih konusnih izpeljati ne le konformne, temveč tudi ekvivalentne (enakoploščinske) in ekvidistantne (enakodolžinske) cilindrične kartografske projekcije. Čeprav se zdi, da prispevek obravnava precej dobro znano in intuitivno lastnost konusnih projekcij, bo tudi pokazal, da prehod iz konusne v ustrezno cilindrično projekcijo ni vedno mogoč.

Ključne besede:

kartografska projekcija, konusna projekcija, cilindrična projekcija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.03.363-373

Citation:

Miljenko Lapaine (2023). Od konusnih do cilindričnih kartografskih projekcij. | From Conic to Cylindrical Map Projections. Geodetski vestnik, 67 (3), 363-373. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.03.363-373

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC