naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Ocena kakovosti vode v zbiralniku Dau Tieng na podlagi standardnih kriterijev v kombinaciji z daljinskim zaznavanjem slik

Assessment of Dau Tieng reservoir water quality using standard criteria combined with remotely sensed images

Avtor(ji):

Van Tran Thi, Bao Ha Duong Xuan, My Nguyen Thi, Thong Nguyen Hoang, Phuong Dinh Thi Kim, Truong Nguyen Nhut, Duong Pham Thuy, Trinh Ha Bao Van

Izvleček:

Kakovost vode (WQ) je skrb vseh, zato je treba sprejeti sanacijske ukrepe za zaščito človeških življenj. V tem prispevku je predstavljena ocena kakovosti površinskih voda na podlagi indeksa kakovosti vode (WQI) po vietnamskem standardu QCVN 08-MT:2015/BTNMT v kombinaciji s satelitskimi podatki za zbiralnik Dau Tieng. Metoda izvajanja temelji na korelaciji vseh kazalnikov kakovosti vode s spektralnimi značilnostmi satelitskih posnetkov za oblikovanje regresijske funkcije, ki simulira prostorsko porazdelitev celotnega rezervoarja. Uporabljeni so bili satelitski posnetki Sentinel-2A z odsevnimi pasovi v vidnem in bližnjem infrardečem (NIR) spektralnem območju. Regresijske funkcije so pokazale, da je korelacija kazalnikov WQ povezana s posameznimi pasovi, razmerja med pasovi pa vključujejo modre in NIR, rdeče/modre, zelene/modre ter NIR/modre pasove. Rezultati simulacije prostorske porazdelitve WQI so pokazali, da je voda v rezervoarju Dau Tieng večinoma onesnažena, pri čemer je indeks WQI v razponu od 0 do 50. Namakalni sistem Dau Tieng ima pomembno vlogo v sistemu distribucije vode za provinco Tay Ninh in pomembno južno gospodarsko regijo. Zato je treba pred njegovo morebitno uporabo za oskrbo gospodinjstev z vodo sprejeti ustrezne ukrepe za čiščenje.

Ključne besede:

korelacija, regresija, sprektralni pas, kvaliteta vode, WQI

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.03.343-362

Citation:

Van Tran Thi, Bao Ha Duong Xuan, My Nguyen Thi, Thong Nguyen Hoang, Phuong Dinh Thi Kim, Truong Nguyen Nhut, Duong Pham Thuy, Trinh Ha Bao Van (2023). Ocena kakovosti vode v zbiralniku Dau Tieng na podlagi standardnih kriterijev v kombinaciji z daljinskim zaznavanjem slik. | Assessment of Dau Tieng reservoir water quality using standard criteria combined with remotely sensed images. Geodetski vestnik, 67 (3), 343-362. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.03.343-362

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC