naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uvajanje tehnologije Linked Data v geodetskih upravah: sistematični pregled literature

Geospatial Linked Data Proliferation in NMCAs: Systematic Literature Review

Avtor(ji):

Marjan Čeh, Jernej Tekavec

Izvleček:

V raziskavi smo se osredotočili na sistematični pregled literature o objavljanju geoprostorskih podatkov v tehnologiji povezanih podatkov (linked data – LD) pri geodetskih upravah evropskih držav, odgovornih za zemljiško administracijo. Analizirali smo znanstvene študije, objavljene v letih od 2014 do 2023. Odkrivali smo vzroke za razmeroma počasno uveljavljanje LD-tehnologij za objave geoprostorskih podatkov. Metodologija temelji na analizi problemov, posegov, primerjav, izidov in okoliščin (PICOC) ter iskanju s tako imenovanim »vzvratnim valjenjem snežne kepe«. Postopek presoje upravičenosti za vključitev člankov v sistematični pregled literature je predstavljen v Smernicah za prednostne postavke poročanja za sistematične preglede in metaanalize (PRISMA). V naboru devetnajstih izbranih člankov smo analizirali vsebino in identificirali dvanajst ključnih področij. S frekvenčno analizo smo pridobili pregled LD objavljenih geoprostorskih tem, ki so najpogosteje objavljene pri geodetskih upravah sedmih evropskih držav. Na podlagi petih raziskovalnih vprašanj smo ugotovili, da lahko poleg sistematične podpore razvijalcem besednjakov ter ontologij na uspeh objave LD vplivajo še zaupanje med deležniki, ozaveščenost razvijalcev in poznavanje najboljših praks LD izkušenih geodetskih uprav.

Ključne besede:

povezani podatki, geodetske uprave, geoprostorska semantika, interoperabilnost, sistematični pregled literature

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.02.213-234

Citation:

Marjan Čeh, Jernej Tekavec (2023). Uvajanje tehnologije Linked Data v geodetskih upravah: sistematični pregled literature. | Geospatial Linked Data Proliferation in NMCAs: Systematic Literature Review. Geodetski vestnik, 67 (2), 213-234. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.02.213-234

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC