naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uporaba metode Vikor pri iskanju optimalne rešitve za zasnovo geodetske mreže za posebne namene

The use of VIKOR Method in Finding the Optimal Solution for a Special-Purpose Geodetic Network Design

Avtor(ji):

Darko Anđić, Radovan Đurović

Izvleček:

Študija obravnava uporabo metode VIKOR pri iskanju optimalne rešitve za načrtovanje namenske geodetske mreže. Metoda ponuja večkriterijski kompromisni način rangiranja, ki je bil razvit leta 1986. Na podlagi predhodno opredeljenih kriterijskih funkcij, povezanih z natančnostjo in zanesljivostjo, so bile najprej postavljene štiri sprejemljive alternativne rešitve, ki smo jih nato v iskanju optimalne podvrgli metodi VIKOR. Geodetska mikromreža, uporabljena v študiji, je bila simulirana kot trilateracijska in je sestavljena iz šestih kontrolnih točk, ki diskretizirajo strukturno geometrijo, ter štirih, petih ali šestih referenčnih točk (stebrov), odvisno od tega, za katero alternativno rešitev je šlo. Optimalna zasnova omrežja bi morala zagotoviti zaznavanje odstopanj položajev kontrolnih točk v skladu z vnaprej uvedenimi tolerancami in omejitvami. Izkazalo se je, da je pristop, ki temelji na metodi VIKOR, zelo učinkovito orodje pri nalogah, ki vključujejo več nasprotujočih si zahtev, naloženih geodetu, in ko je treba odločitev sprejeti v kratkem času.

Ključne besede:

namenska geodetska mreža, natančnost, zanesljivost, tolerance, alternativne rešitve zasnove mreže, večkriterijska kompromisna lestvica, metoda VIKOR, optimalna zasnova mreže

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.02.196-212

Citation:

Darko Anđić, Radovan Đurović (2023). Uporaba metode Vikor pri iskanju optimalne rešitve za zasnovo geodetske mreže za posebne namene. | The use of VIKOR Method in Finding the Optimal Solution for a Special-Purpose Geodetic Network Design. Geodetski vestnik, 67 (2), 196-212. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.02.196-212

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC