naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Trikotniško zasnovana datumska transformacija v Bosni in Hercegovini

Triangle-based Horizontal Geodetic Datum Transformations in Bosnia and Herzegovina

Avtor(ji):

Dževad Krdžalić, Džanina Omićević, Esad Vrce, Medžida Mulić

Izvleček:

V članku je opisan postopek transformacije med starim in novim horizontalnim geodetskim datumom v Bosni in Hercegovini. Uporabljeni sta bili dve metodi, ki temeljita na – nepravilni in pravilni – trikotniški mreži. Za razvoj modelov transformacije sta bila uporabljena dva nabora točk, en za razvoj modelov (približno 1200 točk) in drug za testiranje (približno 850 točk). Pred razvojem so bile vse točke preizkušene na prisotnost odstopanj, ta so označena v podatkovni bazi točk. Rezultati kažejo, da je mogoče z uporabljenima metodama modelirati velik del izkrivljanj v stari trikotniški mreži. Največje standardne deviacije položaja z najboljšim modelom znašajo 4,5 in 6,4 centimetra za dva nabora točk, največje razlike v položaju pa so 30 in 40 centimetrov za dva nabora točk. Vsaka metoda ima svoje prednosti in slabosti, ki so tudi predstavljene v članku. Pokazano je, da so število, prostorska porazdelitev in kakovost vhodnih podatkov ključnega pomena za razvoj visoko natančnih modelov transformacije. Kot pomemben prispevek tega dela so bila prepoznana nekatera problematična področja z nepravilnimi izkrivljanji. Na koncu je podanih nekaj priporočil za izboljšanje razvitih modelov.

Ključne besede:

geodetski datum, triangulacija, modeli transformacije, odstopanja položaja, izstopajoče točke, položajne razlike, nepravilne distorzije, prostorska distribucija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.02.181-195

Citation:

Dževad Krdžalić, Džanina Omićević, Esad Vrce, Medžida Mulić (2023). Trikotniško zasnovana datumska transformacija v Bosni in Hercegovini. | Triangle-based Horizontal Geodetic Datum Transformations in Bosnia and Herzegovina. Geodetski vestnik, 67 (2), 181-195. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.02.181-195

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC