naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Določevanje fenoloških faz izbranih drevesnih vrst s časovnimi vrstami posnetkov MODIS

Determining phenological phases of selected tree species with MODIS time-series data

Avtor(ji):

Urška Kanjir, Mitja Skudnik, Žiga Kokalj

Izvleček:

V študiji smo preučili uporabnost satelitskih posnetkov MODIS (angl. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) za določevanje začetka, konca in dolžine rastne sezone izbranih drevesnih vrst listavcev. Vegetacijski indeksi, pridobljeni iz satelitskih posnetkov, zagotavljajo konsistentna opazovanja v podobnem časovnem zaporedju in so primerni za določevanje fenoloških faz. Z uporabo časovnih vrst vegetacijskega indeksa NDVI (normiran diferencialni vegetacijski indeks) iz posnetkov MODIS smo zaznavali fenološke vzorce na več točkah po Sloveniji in med seboj primerjali različne pristope določevanja sezonskih faz. Pridobljene sezonske faze smo primerjali s terenskimi fenološkimi in meteorološkimi podatki. Ugotovili smo, da je uspešnost določevanja fenoloških faz na podlagi satelitskih posnetkov odvisna od mnogih vplivov: prostorske ločljivosti satelitskih podatkov, izbire metode glajenja časovnih vrst podatkov, izbire metode določevanja fenoloških parametrov in izbire terenskih podatkov za primerjavo. Rezultati študije kažejo, da fenološke faze, pridobljene s satelitskimi posnetki MODIS ločljivosti 250 m, najbolje sovpadajo s fenološkimi podatki, ki jih vodi Gozdarski inštitut Slovenije z uporabo metode srednje sezonske vrednosti.

Ključne besede:

listna fenologija, sezonske faze, časovne vrste, NDVI, MODIS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.02.165-180

Citation:

Urška Kanjir, Mitja Skudnik, Žiga Kokalj (2023). Določevanje fenoloških faz izbranih drevesnih vrst s časovnimi vrstami posnetkov MODIS. | Determining phenological phases of selected tree species with MODIS time-series data. Geodetski vestnik, 67 (2), 165-180. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.02.165-180

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC