naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Modificirana metoda deformacijske analize po postopku München

Modified method of deformation analysis according to the Munich approach

Avtor(ji):

Simona Savšek, Tomaž Ambrožič

Izvleček:

Kljub tehnološkemu napredku v stroki ostaja spremljanje stabilnosti gradbeno-inženirskih objektov ena zahtevnejših nalog v inženirski geodeziji. V članku obravnavamo deformacijsko analizo po postopku München, ki jo je predlagal W. M. Welsch. Metoda obravnava testiranje skladnosti geodetske mreže, testiranje preoblikovanja izbranih trikotnikov in testiranje kinematičnih parametrov v 2D-geodetskih mrežah. Deformacijsko analizo po postopku München lahko izvedemo z metodo X, ki temelji na primerjavi koordinat identičnih točk v geodetski mreži med dvema terminskima izmerama, ki so odvisne od geodetskega datuma, ali z metodo L, s katero se ugotavljajo spremembe vrednosti dolžin in kotov, ki so od geodetskega datuma neodvisne količine. V modificirani metodi predlagamo ugotavljanje skladnosti vseh dolžin in vseh kotov v mreži med dvema terminskima izmerama ter ugotavljanje skladnosti vseh trikotnikov med točkami v mreži, ne le izbranih, kot je običaj pri klasičnem pristopu deformacijske analize po postopku München. Predlagane izboljšave testiramo na primeru znanega šestkotnika in izdelamo analizo uspešnosti odkrivanja stabilnih točk v mreži glede na klasični pristop metode München. Rezultati predlaganega postopka se na obravnavanem primeru niso razlikovali od rezultatov drugih postopkov deformacijske analize.

Ključne besede:

deformacijska analiza, postopek München, modificirana metoda, metoda X, metoda L, testiranje skladnosti, testiranje preoblikovanja trikotnikov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.02.131-164

Citation:

Simona Savšek, Tomaž Ambrožič (2023). Modificirana metoda deformacijske analize po postopku München. | Modified method of deformation analysis according to the Munich approach. Geodetski vestnik, 67 (2), 131-164. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.02.131-164

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC