naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Prenova proizvodne tovarne v energetski obrat na lesno biomaso

Redevelopment of a manufacturing factory in an energy generation plant with wood biomass

Avtor(ji):

Raffaela Cefalo, Dario Pozzetto, Tatiana Sluga, Paolo Snider, Luca Toneatti

Izvleček:

Proizvodno podjetje, ki zaradi gospodarske krize uporablja zastarele procese in tehnologije, ocenjuje možnosti za preusmeritev v energetiko. V prispevku je predstavljena skrbna analiza lokalnih virov na goratem območju Karnija (Italija) na podlagi ugotavljanja razpoložljive lesne biomase z instrumenti geografskega informacijskega sistema (GIS). Biomaso je mogoče izkoriščati v obratih za proizvodnjo energije in pomeni dobro možnost z visoko stopnjo dobička, izkorišča tudi prednosti tehnologije daljinskega ogrevanja. Pri presojanju tehnične izvedljivosti je bila za oceno energetskih potreb uporabljena tudi numerična regionalna kartografija, medtem ko na ekonomsko izvedljivost močno vplivajo lokalni predpisi o javnih spodbudah, vzpostavljenih za doseganje okoljskih ciljev, določenih z mednarodnimi pogodbami. Po drugi strani pa je okoljska trajnost takšnih elektrarn pogosto pozitivna, tudi če je povezana z lokalnim kontekstom. Posledično zmanjšanje emisij CO2 je pomembno, če je lokacija kotlovnice pravilno določena, da se optimizira dobavna veriga od gozda do obrata.

Ključne besede:

daljinsko ogrevanje, soproizvodnja, lesna biomasa, trajnost, GIS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.01.58-69

Citation:

Raffaela Cefalo, Dario Pozzetto, Tatiana Sluga, Paolo Snider, Luca Toneatti (2023). Prenova proizvodne tovarne v energetski obrat na lesno biomaso . | Redevelopment of a manufacturing factory in an energy generation plant with wood biomass. Geodetski vestnik, 67 (1), 58-69. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.01.58-69

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC