naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Razmerje med vzorci človeškega gibanja in telekomunikacijami z uporabo strukture grafov

Graph-based analysis of the correlation between mobility and telecommunication

Avtor(ji):

Roya Esmaeili Tajabadi, Parham Pahlavani, Amin Hosseinpoor Milaghardan

Izvleček:

Upoštevanje odnosa med vzorci človeškega gibanja in telekomunikacijami v prostoru in kibernetskem prostoru nam pomaga bolje razumeti te vzorce gibanja. V študiji smo raziskovali razmerje med vzorci človeškega gibanja in telekomunikacijami z uporabo strukture grafov. Parametri ustvarjenih grafov, vključno z vozliščem, robom, odstotkom skupnih uteži zanke, uteženim lokalnim gručenjem in uteženim globalnim koeficientom gručenja, so bili izračunani in primerjani s korelacijsko matriko. Nato so bili preučeni učinki oddaljenosti in števila edinstvenih telekomunikacijskih partnerjev. Implementacija predlagane metode na podatkih Mobile Data Challenge (MDC) je pokazala, da več kot je gibanja med dvema specifičnima regijama, več je izmenjave telekomunikacijskih podatkov. Poleg tega se razmerje med številom klicev in številom premikov nekoliko poveča z večanjem razdalje med izvorom in ciljem. Več kot ima posameznik telekomunikacijskih partnerjev, večje je število selitev in večje število regij obišče. Oseba z manj telekomunikacij z bližnjimi območji ima tudi manj gibanja v bližnjih regijah. Nazadnje, struktura gibanja in telekomunikacijski grafi posameznika so podobni – večja kot je interakcija in več kot je povezav med vozlišči enega, več je povezav med vozlišči drugega.

Ključne besede:

telekomunikacije, človeško gibanje, analiza grafov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.01.40-57

Citation:

Roya Esmaeili Tajabadi, Parham Pahlavani, Amin Hosseinpoor Milaghardan (2023). Razmerje med vzorci človeškega gibanja in telekomunikacijami z uporabo strukture grafov. | Graph-based analysis of the correlation between mobility and telecommunication. Geodetski vestnik, 67 (1), 40-57. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.01.40-57

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC