naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vrednotenje notranjih poti, izračunanih z modeli navigacijskih omrežij v zaprtih prostorih in merami prostorske sintakse

Evaluation of Indoor Paths Based On Indoor Navigation Network Models and Space Syntax Measures

Avtor(ji):

Atakan Bilgili, Alper Sen, Melih Basaraner

Izvleček:

Notranja navigacijska omrežja (modeli) so bistven način za karakterizacijo dejanskih navigacijskih vzorcev pešcev. Da bi našli najprimernejšo pot skozi notranja navigacijska omrežja, se obstoječe študije tradicionalno osredotočajo predvsem na zmanjšanje dolžine in spremembo smeri. Žal pogosto ne najdejo poti, saj upoštevajo le prostorsko strukturo zgradbe. Mere prostorske sintakse podajajo interakcijo med konfiguracijo prostora prostorskim razmišljanjem pešca, ki temelji na vidljivosti. V tej študiji smo mere prilagodili za oceno notranjih poti. V praktičnem preizkusu smo zbirali dejanske navigacijske vzorce pešcev in jih na to primerjali z notranjimi potmi prek statistične primerjave glede na mere prostorske sintakse. Za najprimernejše navigacijsko omrežje se je pokazalo t.i. Universal Circulation Network, ki temelji na vidljivosti. Mere prostorske sintakse kažejo, da so navigacijska omrežja, ki temeljijo na središčnici, primernejša, če se upošteva vloga prostorske konfiguracije. Zato se je kot najprimernejše izkazalo navigacijsko omrežje Middle Point Relation Structure Segment Entrance.

Ključne besede:

navigacija v zaprtih prostorih, model navigacijskega omrežja, iskanje poti, notranje poti, sintaksa prostora, analiza grafa vidljivosti

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.01.11-39

Citation:

Atakan Bilgili, Alper Sen, Melih Basaraner (2023). Vrednotenje notranjih poti, izračunanih z modeli navigacijskih omrežij v zaprtih prostorih in merami prostorske sintakse. | Evaluation of Indoor Paths Based On Indoor Navigation Network Models and Space Syntax Measures. Geodetski vestnik, 67 (1), 11-39. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2023.01.11-39

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC