naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Testiranje nove metode obnavljanja katastrskih načrtov na Slovaškem

Testing of a new way of cadastral maps renewal in Slovakia

Avtor(ji):

Peter Kyseľ, Ľubica Hudecová

Izvleček:

Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča na podlagi naravnih dejavnikov, med katere uvrščamo lastnosti tal, klime, reliefa in posebne vplive. Osnovna enota vzdrževanja je območje bonitete. Vzpostavitev in nadgradnja sta potekali več let na celotnem območju države. Zvezni sloj območij bonitete vzdržuje geodetska uprava na podlagi predloga predlagatelja ali po uradni dolžnosti. Zvezni sloj in podatki so javni in se uporabljajo za vrednotenje in urejanje zemljišč.

Ključne besede:

vektorski katastrski načrt, lokalni premiki, homogenost načrta, obnavljanje, transformacija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.04.521-535

Citation:

Peter Kyseľ, Ľubica Hudecová (2022). Testiranje nove metode obnavljanja katastrskih načrtov na Slovaškem. | Testing of a new way of cadastral maps renewal in Slovakia. Geodetski vestnik, 66 (4), 521-535. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.04.521-535

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC