naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Primerjava uradnega kvazigeoidnega modela Srbije z nekaterimi globalnimi geopotencialnimi modeli

Validation and comparison of several global geopotential models with an official quasigeoid solution of Serbia

Avtor(ji):

Marko D. Stanković, Oleg R. Odalović, Miloš D. Marković

Izvleček:

V raziskavi smo primerjali uradni kvazigeoidni model Srbije (SQM2011) s tremi lokalnimi kvazigeoidnimi ploskvami, ki smo jih izračunali na osnovi treh globalnih geopotencialnih modelov (GGM): GOCO05c, SGG- UGM-2 in XGM2019e. Izračunane anomalije višin smo primerjali na 1001 točki mreže preciznega nivelmana, na katerih so nam znane nadmorske in elipsoidne višine. Na osnovi izračunanih razlik na teh točkah smo določili transformacijski model, ki je omogočal izračun končnih vrednosti anomalij višin na 143.207 točkah gridne mreže v ločljivosti 0,5' × 0,5' na območju celotnega ozemlja Srbije. Analiza je pokazala najboljše ujemanje za globalni geopotencialni model SGG-UGM-2, pri čemer so statistični kazalci preostalih razlik: srednja vrednost 0,01 m, standardni odklon 0,06 m in razpon razlik 0,67 m.

Ključne besede:

globalni geopotencialni model, anomalije višin, kvazigeoid, gravitacija, GNSS/dh

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.03.432-448

Citation:

Marko D. Stanković, Oleg R. Odalović, Miloš D. Marković (2022). Primerjava uradnega kvazigeoidnega modela Srbije z nekaterimi globalnimi geopotencialnimi modeli. | Validation and comparison of several global geopotential models with an official quasigeoid solution of Serbia . Geodetski vestnik, 66 (3), 432-448. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.03.432-448

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC