naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Ocena reanalize ERA5 variacije atmosferske vodne pare v Alžiriji

Evaluation of ERA5 reanalysis atmospheric water vapor variation in Algeria

Avtor(ji):

Houaria Namaoui

Izvleček:

V kontekstu podnebnih sprememb je padavinska vodna para (PW) ključni parameter atmosferskih procesov in dinamike. Ker je izredno variabilna v prostoru in času, je njena natančnost bistvenega pomena za vsako geodetsko ali podnebno študijo. Glavni cilj te študije je izračunati padavinsko vodno paro iz reanalize ERA5 za štiri postaje v Alžiriji, ki imajo različne vrste podnebja. Odločili smo se, da bomo uporabili metodo integracije za različne ravni tlaka z ERA5. Vrednosti vodne pare primerjamo tudi z vmesno reanalizo ERA in profili radiosond. Rezultati dela kažejo dobro ujemanje z ERA5 in ERA interim s korelacijo, ki ni manjša od 0,95 in 0,70 v primerjavi s profili radiosond. Prvi rezultati so spodbudni, zlasti za meteorološke aplikacije, pri čemer se kažejo dobre možnosti za uvedbo še enega podatkovnega niza, na primer GNSS, za boljše razumevanje sprememb in obnašanja vodne pare v daljšem obdobju opazovanja.

Ključne besede:

vodna para, GNSS, Era Interim, Era 5

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.03.403-411

Citation:

Houaria Namaoui (2022). Ocena reanalize ERA5 variacije atmosferske vodne pare v Alžiriji. | Evaluation of ERA5 reanalysis atmospheric water vapor variation in Algeria . Geodetski vestnik, 66 (3), 403-411. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.03.403-411

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC