naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Samodejna razmejitev vodnih teles z uporabo podatkov Corine iz daljinsko zaznanih slik

Automatic delineation of water bodies using Corine data from remotely sensed images

Avtor(ji):

Dilek Küçük Matci

Izvleček:

Vodni viri so ključnega pomena za obstoj življenja, zaradi česar je pomembno, da jih kartiramo. Z uspešno analizo daljinsko zaznanih slik lahko pridobimo zanesljive informacije za raziskave vode, vendar je postopek zapleten in poskrbeti moramo, da na ustvarjene karte ne vplivajo sence, oblaki ali drugi šumi. Poleg tega je treba uspešno preslikati vse vrste voda na različnih geografskih območjih. Pomembno je tudi, da je uporabljena metoda praktična, da lahko znanstveniki, ki niso slikovni analitiki, uporabljajo širok nabor podatkov, ki jih zagotavljajo satelitske slike. V prispevku je predlagan nov algoritem za ekstrakcijo vodnega telesa iz posnetkov Landsat. Pri tej metodi se podatki Corine uporabljajo kot pomožni podatki za samodejno ustvarjanje učnih podatkov. Za testiranje predlagane metode se uporabljajo štiri študijska področja z različnimi značilnostmi iz različnih delov sveta. Dobljene rezultate primerjamo z drugimi samodejnimi metodami razvrščanja.

Ključne besede:

daljinsko zaznavanje, obdelava slik, vodno telo, reka, podatki Corine

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.03.387-402

Citation:

Dilek Küçük Matci (2022). Samodejna razmejitev vodnih teles z uporabo podatkov Corine iz daljinsko zaznanih slik. | Automatic delineation of water bodies using Corine data from remotely sensed images. Geodetski vestnik, 66 (3), 387-402. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.03.387-402

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC