naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Določitev višinske transformacijske ploskve na območju vzhodne Slovenije

Determination of the height transformation surface in an area of eastern Slovenia

Avtor(ji):

Božo Koler, Tilen Urbančič, Žiga Kobale

Izvleček:

V prispevku smo analizirali kakovost transformacije višin med starim višinskim sistemom SVS2000 (višinski datum Trst) in novim višinskim sistemom SVS2010 (višinski datum Koper). Na podlagi razlik višin reperjev, ki so stabilizirani na območju vzhodne Slovenije, v starem in novem višinskem sistemu smo določili višinsko transformacijsko ploskev za različno veliki območji. Za obe smo analizirali vpliv različnih interpolacijskih metod in vpliv uporabe razlik višin reperjev različnih redov nivelmanske mreže. Ugotovili smo, da je kakovost transformacije višin zadovoljiva za večino geodetskih storitev. Kakovost transformacije višin na podlagi povprečne razlike višin reperjev smo analizirali tudi s programom SiVis, ki je sicer namenjen transformaciji elipsoidnih višin, pridobljenih z GNSS-višinomerstvom, med starim in novim višinskim sistemom.

Ključne besede:

višinska transformacijska ploskev, višinski sistem, višinski datum, interpolacija, povprečna višina, SiVis

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.03.351-366

Citation:

Božo Koler, Tilen Urbančič, Žiga Kobale (2022). Določitev višinske transformacijske ploskve na območju vzhodne Slovenije. | Determination of the height transformation surface in an area of eastern Slovenia. Geodetski vestnik, 66 (3), 351-366. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.03.351-366

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC