naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Prepoznavanje vzorcev mobilnosti obiskovalcev v Sloveniji s pomočjo podatkov platforme Flickr

Identifying visitor mobility patterns in Slovenia using Flickr data

Avtor(ji):

Dejan Paliska, Simon Kerma, Samo Drobne

Izvleček:

Prostorske analize geografskih položajev fotografij, ki so jih posneli turistični obiskovalci, omogočajo spremljanje, predstavitev ter načrtovanje turistične dejavnosti v prostoru. Večina spletnih strani za izmenjavo fotografij ponuja možnost njihovega geografskega označevanja, kar omogoča pridobivanje geografskih informacij. V prispevku smo na podlagi geokoordinat fotografij s platforme Flickr prepoznali lokacije priljubljenih turističnih znamenitosti in destinacij v Sloveniji ter analizirali vzorce mobilnosti obiskovalcev med njimi. Analizirali smo vzorce 210.643 fotografij, ki jih je zajelo 11.555 različnih uporabnikov platforme Flickr v dvanajstih letih med letoma 2007 in 2018. Rezultati v splošnem pokažejo, da Slovenija ni integrirana turistična destinacija, da je zahodna Slovenija turistično bistveno bolj obiskana od vzhodnega dela države ter da obstajajo posamezni podsistemi destinacij z močnimi središči.

Ključne besede:

turistične destinacije, mobilnost obiskovalcev, gručenje s šumom, Flickr, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.02.175-188

Citation:

Dejan Paliska, Simon Kerma, Samo Drobne (2022). Prepoznavanje vzorcev mobilnosti obiskovalcev v Sloveniji s pomočjo podatkov platforme Flickr. | Identifying visitor mobility patterns in Slovenia using Flickr data. Geodetski vestnik, 66 (2), 175-188. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.02.175-188

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC