naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Izzivi pri določanju višin gorskih vrhov, kot so navedene v kartografskih virih

Challenges related to the determination of altitudes of mountain peaks presented on cartographic sources

Avtor(ji):

Katarzyna Chwedczuk, Daniel Cienkosz, Michal Apollo, Lukasz Borowski, Paulina Lewinska, Celso Augusto Guimarães Santos, Kennedy Eborka, Sandeep Kulshreshtha, Rosendo Romero-Andrade, Ahmed Sedeek, Aive Liibusk, Kamil Maciuk

Izvleček:

Namen raziskave je bil izmeriti in določiti nadmorske višine 12 gorskih vrhov s kombinacijo meritev GNSS in lidarskih podatkov. Izbrane gore se nahajajo na jugu Poljske. Meritve GNSS smo izvedli s statično ali kinematično metodo v realnem času (RTK) izmere GNSS. Izmero GNSS smo obravnavali kot primarni vir podatkov, saj lahko le z neposrednimi meritvami na terenu določimo najvišjo točko na vsakem vrhu. Dobljene rezultate smo primerjali z zgodovinskimi, internetnimi viri in uradnimi podatki o nadmorskih višinah. Poleg tega smo vsako nadmorsko višino določili še z uporabo lidarskih podatkov Poljske iz programa ISOK, ki jih je zagotovila nacionalna agencija. Že pri analizi internetnega gradiva in zemljevidov smo zaznali odstopanja v višinah vrhov velika do nekaj metrov. Razlike med izmerjenimi in internetnimi viri višin gorskih vrhov so med 27 cm in 504 cm. Z raziskavo smo pokazali, da bo treba ponovna višine gorskih vrhov Poljske izmeriti še enkrat, pri čemer bo treba posebno pozornost posvetiti določitvi najvišje točke gorskega vrha.

Ključne besede:

višina, gora, GNSS, lidar, triangulacijske meritve, zgodovinska karta, primerjava meritev

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.01.49-59

Citation:

Katarzyna Chwedczuk, Daniel Cienkosz, Michal Apollo, Lukasz Borowski, Paulina Lewinska, Celso Augusto Guimarães Santos, Kennedy Eborka, Sandeep Kulshreshtha, Rosendo Romero-Andrade, Ahmed Sedeek, Aive Liibusk, Kamil Maciuk (2022). Izzivi pri določanju višin gorskih vrhov, kot so navedene v kartografskih virih. | Challenges related to the determination of altitudes of mountain peaks presented on cartographic sources. Geodetski vestnik, 66 (1), 49-59. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.01.49-59

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC