naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Varstvene omejitve pri pridobivanju kmetijskih zemljišč: vpliv na zemljiški trg v Litvi

Protective restrictions on the acquisition of agricultural land: the impact on the land market on the example of Lithuania

Avtor(ji):

Marius Aleknavičius, Audrius Aleknavičius, Jolanta Valciukiene

Izvleček:

V preteklih petnajstih letih je bilo v Litvi več poizkusov vzpostavitve nadzora nad pravicami na zemljiščih, predvsem s spreminjanjem postopkov pridobivanja zemljišč in uvedbo nekaterih omejevalnih ukrepov pri pridobivanju kmetijskih zemljišč. Glavni cilj te raziskave je bil preučiti vpliv teh omejitvenih ukrepov na zemljiški trg. V članku so predstavljeni rezultati analize statističnih podatkov o lastninjenju kmetijskih zemljišč in tržnih prodajah v odvisnosti od spreminjajočega se pravnega okvirja. Rezultati so pokazali, da zakonodajne spremembe, ki so se nanašale na postopek transakcij z zemljišči, niso negativno vplivale na postopek zasebnega lastninjenja zemljišč pa tudi ne na obseg tržnih transakcij z zemljišči v obdobju 2004–2014, ko je za kmetijski zemljiški trg v Litvi veljajo prehodno obdobje z omejenim dostopom do zemljiškega trga za tujce. Nestanovitnost prodaje zemljišč v tem prehodnem obdobju je mogoče pojasniti s cikličnostjo naravnega trga, medtem ko stalna rast cen kaže, da zemljiški trg še ni dosegel dolgoročnega ravnovesja. Konec prehodnega obdobja, to je leta 2014, so bile sprejete nove določbe glede regulacije trga, s katerimi so želeli preprečiti lastniško koncentracijo kmetijskih zemljišč, kar je imelo pozitivne posledice, tudi z vidika ponudbe kmetijskih zemljišč na trgu. V tem obdobju je sicer zaznati porast cen kmetijskih zemljišč, tudi zaradi nestalne ponudbe zemljišč trgu s strani države ter še drugih dejavnikov, ki pa jih v tej raziskavi nismo podrobneje analizirali.

Ključne besede:

upravljanje kmetijskih zemljišč, trg kmetijskih zemljišč, omejitve zemljiškega trga, regulacija trga, zasebno lastninjenje zemljišč, Litva

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.82-93

Citation:

Marius Aleknavičius, Audrius Aleknavičius, Jolanta Valciukiene (2021). Varstvene omejitve pri pridobivanju kmetijskih zemljišč: vpliv na zemljiški trg v Litvi. | Protective restrictions on the acquisition of agricultural land: the impact on the land market on the example of Lithuania. Geodetski vestnik, 65 (1), 82-93. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.82-93

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC