naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Evaluation and improvement of horizontal datum transformation models: a case study of Bosnia and Herzegovina

Testiranje in izboljšava horizontalne datumske transformacije: študija primera v Bosni in Hercegovini

Avtor(ji):

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Simona Savšek, Dušan Kogoj

Izvleček:

V delu je ovrednotena uporabnost različnih modelov transformacije koordinat med lokalnim in globalnim geodetskim datumom. Rezultati raziskave nakazujejo, da je ob zadostni gostoti veznih točk najboljši model transformacije z gridnim modelom pomikov. Transformacija, izvedena z uporabo omejenega števila veznih točk, ki ne odražajo realnega stanja izmeritvene mreže nekega območja, ne omogoča odstranitve različnih in neenakomerno razporejenih geometričnih napak, prisotnih v prostorskih podatkih. Neizogibna posledica tega je slabša natančnost transformiranih podatkov. Rezultati raziskave na testnem območju katastrske občine na območju Sarajeva kažejo, da daje transformacija z gridnim modelom pomikov optimalne gostote veliko boljše rezultate kot transformacija z uporabo gridnega modela pomikov, ki se sedaj uradno uporablja v Federaciji Bosne in Hercegovine.

Ključne besede:

geodetski datum, transformacija koordinat, modeliranje grida pomikov, ocena položajne natančnosti

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.13-26

Citation:

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Simona Savšek, Dušan Kogoj (2021). Evaluation and improvement of horizontal datum transformation models: a case study of Bosnia and Herzegovina. | Testiranje in izboljšava horizontalne datumske transformacije: študija primera v Bosni in Hercegovini. Geodetski vestnik, 65 (1), 13-26. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.13-26

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC