naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Sezonska spremenljivost časovnih vrst GPS-koordinat na podlagi ANOVA-varianc

Seasonal pattern in time series of variances of GPS residual errors ANOVA estimates

Avtor(ji):

Darko Anđić

Izvleček:

V prispevku predstavljamo spremeljivost ANOVA-varianc časovnih vrst GPS-koordinat. Za namene analize smo določili koordinate na podlagi dvojnih faznih razlik opazovanj GPS z uporabo ionosferskega vpliva proste linearne kombinacije opazovanj (L0), ob faznih nedoločenostih, določenih v množici naravnih števil. Namen raziskave je bil ugotoviti značilnosti časovno spremenljivega obnašanja ANOVA-varianc časovne vrste koordinat in izkazalo se je, da je v časovnih vrstah koordinat prisoten sezonski vpliv. V primerjavi dnevnih in mesečnih koordinat so bile za dnevno določitev koordinat zaznane večje razlike med vrednostmi ANOVA-varianc. Pri izračunih smo uporabili podatke štirilenih opazovanj GPS za bazni vektor dolžine 40 kilometrov, pri čemer so bila opazovanja izvedena v obdobju nizke in tudi povečane Sončeve aktivnosti.

Ključne besede:

kratkoročno večpotje, vpliv troposfere in ionosfere, ANOVA, določenje položaja z GPS, sezonski vpliv

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.260-271

Citation:

Darko Anđić (2019). Sezonska spremenljivost časovnih vrst GPS-koordinat na podlagi ANOVA-varianc. | Seasonal pattern in time series of variances of GPS residual errors ANOVA estimates. Geodetski vestnik, 63 (2), 260-271. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.260-271

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC