naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Kotna izravnava izmerjenega poligona stavbe z robustno metodo M-ocenjevanja

Angular adjustment of surveyed building polygon using robust M-estimation methods

Avtor(ji):

Edward Osada, Małgorzata Mendela Anzlik

Izvleček:

Položaji točk poligona, ki določajo geometrično obliko stavbe, so pogojeni z naključnimi merskimi napakami kotov geometrije objekta. Če tako primerjamo dejanske in načrtovane kote poligona stavbe, ugotovimo, da niso enaki. Izmerjene vrednosti kotov poligona stavbe je mogoče popraviti v okviru standardnega odklona položaja poligonskih točk in s tem uskladiti vrednosti merjenih kotov z načrtovanimi. Za izravnavo kotov poligona je predvidena izravnava po metodi najmanjših kvadratov robustno glede na kote poligona, ki najbolj odstopajo od načrtovanih vrednosti. Kot rezultat izravnave dobimo kote, ki ustrezajo načrtovanim vrednostim, hkrati pa prepoznamo kote, ki značilno odstopajo od načrtovanih vrednosti, in sicer skupaj z ocenjenim odstopanjem. Pri tem postopku se nekoliko spremeni vrednost koordinat poligonskih točk, vendar v mejah njihovega standardnega odklona. Ključne besede: prostorska podatkovna baza, stavba, geometrija objekta, izravnava poligona objekta, robustna ocena

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.250-259

Citation:

Edward Osada, Małgorzata Mendela Anzlik (2019). Kotna izravnava izmerjenega poligona stavbe z robustno metodo M-ocenjevanja. | Angular adjustment of surveyed building polygon using robust M-estimation methods. Geodetski vestnik, 63 (2), 250-259. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.250-259

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC