naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Možnost merjenja dinamičnega odziva konstrukcij z nekontaktno geodetsko metodo

The possibility of measuring the dynamic response of structures using non-contact geodetic method

Avtor(ji):

Boštjan Kovačič, Tomaž Motoh

Izvleček:

Gradbene konstrukcije so podvržene različnim dejavnikom, katerih posledice je treba redno spremljati. To lahko izvedemo v obliki kontrolnih meritev ali opazovanj. Namen prispevka je prikazati uporabnost geodetskih nekontaktnih metod pri določanju dinamičnega odziva konstrukcij. Za simulacijo smo uporabili lamelo, na kateri smo z različnimi metodami spremljali dinamični odziv, poudarek pa je na sodobni geodetski metodi z uporabo robotskega elektronskega tahimtera RTS (angl. Robotic Total Station). Za določitev dinamičnega odziva je podrobneje opisan algoritem za določanje srednje amplitude harmoničnega nihanja in metodi spektralne analize vzorčenih podatkov. Rezultati, dobljeni z metodo RTS, so pokazali visoko stopnjo zanesljivosti določitve dinamičnega odziva.

Ključne besede:

geodezija, inženirska geodezija, gradbeništvo, dinamični odziv konstrukcij, robotski elektronski tahimeter

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.57-72

Citation:

Boštjan Kovačič, Tomaž Motoh (2019). Možnost merjenja dinamičnega odziva konstrukcij z nekontaktno geodetsko metodo. | The possibility of measuring the dynamic response of structures using non-contact geodetic method. Geodetski vestnik, 63 (1), 57-72. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.57-72

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC