naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Določitev novega višinskega datuma Slovenije

Determination of the new vertical datum of Slovenia

Avtor(ji):

Oskar Sterle, Božo Koler

Izvleček:

V prispevku je predstavljen pregled višinskih datumov na območju Slovenije, ki so bili določeni na podlagi mareografskih opazovanj na različnih mareografih ob jadranski obali. V nadaljevanju je predstavljena določitev višinskega datuma Koper, ki je del novega višinskega koordinatnega sestava. Višinski datum je bil določen na podlagi mareografskih opazovanj v Kopru, hitrosti spreminjanja morske gladine v Kopru in ob upoštevanju lokalne stabilnosti mareografske postaje.

Ključne besede:

mareograf, morska gladina, spreminjanje morske gladine, višinski datum

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.13-26

Citation:

Oskar Sterle, Božo Koler (2019). Določitev novega višinskega datuma Slovenije. | Determination of the new vertical datum of Slovenia. Geodetski vestnik, 63 (1), 13-26. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.13-26

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC