naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vpliv umetne osvetlitve invarskih nivelmanskih lat na izmero z digitalnimi nivelirji

The influence of artificial illumination of invar levelling rods on the measurements with digital levels

Avtor(ji):

Štefan Rákay, Slavomír Labant, Karol Bartoš, Katarína Pukanská

Izvleček:

Odčitek na kodirani nivelmanski lati je določen z obdelavo slike črtne kode nivelmanske late, ki jo zazna CCD-senzor, vgrajen v digitalnem nivelirju. Kakovost določitve odčitka na nivelmanski lati je odvisna tudi od osvetlitve kodirane razdelbe na nivelmanski lati. V slabih razmerah uporabljamo umetno osvetlitev nivelmanske late. V članku je obravnavan sistematični pogrešek kot funkcija kota, pod katerim je črtna koda nivelmanske late umetno osvetljena. Predlagan je postopek izmere in analiziran vpliv navedenega sistematičnega pogreška na rezultat izmere. Rezultati preizkusa so pokazali, da osvetlitev črtne kode nivelmanske late ni ustrezna, če je kot osvetlitve večji od 45 °. Na podlagi testiranj se je izkazalo, da znaša pri kotu osvetlitve 55 ° napaka približno 0,02 mm, kar je dvakrat toliko kot ločljivost, ki jo navaja proizvajalec digitalnega nivelirja.

Ključne besede:

precizni nivelman, digitalni nivelir, kodirana invar nivelmanska lata, sistematični pogreški niveliranja

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.619-629

Citation:

Štefan Rákay, Slavomír Labant, Karol Bartoš, Katarína Pukanská (2018). Vpliv umetne osvetlitve invarskih nivelmanskih lat na izmero z digitalnimi nivelirji. | The influence of artificial illumination of invar levelling rods on the measurements with digital levels. Geodetski vestnik, 62 (4), 619-629. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.619-629

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC