naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Izdelava podrobne populacijske karte mesta na temelju informacij nacionalne podatkovne baze o stavbah

Detailed mapping of the distribution of a city population based on information from the national database on buildings

Avtor(ji):

Tomasz Pirowski, Karolina Bartos

Izvleček:

V prispevku je predstavljena metodologija za dasimetrični razvoj podrobne populacijske karte za mestno okolje. Izračun prebivalstva temelji na povezavi nacionalne podatkovne baze o stavbah (BDOT) z razpoložljivimi statističnimi podatki o gostoti prebivalstva. Praktični primer smo izdelali za območje mesta Krakov, pri tem smo uporabili visokokakovostne demografske podatke, povezane s prostorskimi enotami mesta. Zemljevidi prebivalstva so bili izdelani na več načinov, pri čemer so bile upoštevane značilnosti in lokacije stavb. Faza optimizacije je temeljila na ustrezno prilagojeni površinsko uteženi metodi korelacije na podlagi globalnega števila prebivalcev v mestu, referenčni pa so bili statistični podatki 141 mestnih prostorskih enot. Dobljeni rezultati upravičujejo členitev območij enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb. Prvotna opredelitev med številom prebivalcev in stanovanjsko površino stavbe (41 m2/osebo) se je po optimizaciji spremenila: za območja enostanovanjskih stavb (84 m2/osebo) in območja večstanovanjskih stavb (37 m2/osebo). Zaradi tega so se napake MAPE izboljšale z 48 % na 30 % in napake RMSE z 2896 na 2684. Po naknadni členitvi mestnih enot glede na povprečno površino na prebivalca so se parametri zmanjšali na: MAPE 10 %, RMSE 1146.

Ključne besede:

demografski podatki, dasimetrično modeliranje, topografski podatki, nacionalna baza stavb

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.458-471

Citation:

Tomasz Pirowski, Karolina Bartos (2018). Izdelava podrobne populacijske karte mesta na temelju informacij nacionalne podatkovne baze o stavbah. | Detailed mapping of the distribution of a city population based on information from the national database on buildings. Geodetski vestnik, 62 (3), 458-471. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.458-471

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC