naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Kartografske raziskave sprememb prostorske strukture zemljišč v Krakovski četrti Podgórze na Poljskem v obdobju 1847–2016

Cartographic analysis of transformations of the spatial structure of lands of Podgórze in Krakow in Poland in the period of 1847–2016

Avtor(ji):

Wojciech Przegon, Stanisław Bacior, Katarzyna Sobolewska Mikulska

Izvleček:

Prvi kartografski prikazi in raziskovanja s področja rabe zemljišč so nastali v Združenih državah Amerike že pred prvo svetovno vojno. V letih med vojnama so takšna raziskovanja izvajali predvsem za potrebe regionalnega načrtovanja. Podatki in statistične metode omogočajo primerjavo med stanjem prostora v različnih časovnih obdobjih ter so v pomoč pri prostorskem načrtovanju na vseh ravneh. V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave sprememb prostorske strukture zemljišč v četrti Podgórze (Poljska), ki je del mesta Krakov, in sicer v preteklih 169 letih. Temeljno gradivo za raziskave in analize so kartografska gradiva za izbrana obravnavana leta, to so leta 1847, 1909, 2003 in 2016. Na podlagi teh gradiv so bile določene značilnosti zemljiških parcel kot prostorskih objektov ter njihove spremembe v obdobjih 1847–1909, 1909–2003 in 2003–2016. V ta namen so bile izvedene računalniške prostorske analize, pri čemer so bile med drugim določene porazdelitve ter korelacije med izbranimi prostorskimi spremenljivkami, ki opisujejo lastnosti zemljišč oziroma parcelne strukture obravnavanega območja.

Ključne besede:

katastrski načrt, zemljišče, parcela, prostorske analize, statistične analize, raba zemljišč

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.278-292

Citation:

Wojciech Przegon, Stanisław Bacior, Katarzyna Sobolewska Mikulska (2017). Kartografske raziskave sprememb prostorske strukture zemljišč v Krakovski četrti Podgórze na Poljskem v obdobju 1847–2016. | Cartographic analysis of transformations of the spatial structure of lands of Podgórze in Krakow in Poland in the period of 1847–2016. Geodetski vestnik, 61 (2), 278-292. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.278-292

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC