naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC

Ekonometrična analiza cen hiš v Sloveniji na podlagi združevanja v skupine

Cluster-based econometric analysis of house prices in Slovenia

Avtor(ji):

Miroslav Verbič, Peter Korenčan

Izvleček:

Osrednji namen članka je proučiti oblikovanje cen hiš v Sloveniji s kombinacijo geografsko obtežene regresije in hierarhičnega združevanja v skupine. Prikazano je tudi, kako uporabiti geografsko obteženo regresijo za napovedovanje cen hiš, prilagojeno lastnostim regionalnih trgov. Z globalnim in regionalnimi regresijskimi modeli smo analizirali presečne podatke o prodajah nepremičnin iz leta 2015. Prostorski vplivi na vrednost nepremičnine so bili popisani na podlagi vrednostnih območij in regionalizacije. Ugotovili smo, da na vrednost hiš statistično značilno vplivajo lokacija, bližina železniške proge, priključek na plinovod, neto tlorisna površina, starost ter površina pripadajočih stavbnih in kmetijskih zemljišč.

Ključne besede:

analiza cen hiš, geografsko obtežena regresija, združevanje v skupine, regionalizacija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.231-245

Citation:

Miroslav Verbič, Peter Korenčan (2017). Ekonometrična analiza cen hiš v Sloveniji na podlagi združevanja v skupine. | Cluster-based econometric analysis of house prices in Slovenia. Geodetski vestnik, 61 (2), 231-245. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.02.231-245

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC